Martialis Carmina Selecta  
Martialis Carmina Selecta HelpSitemapContactColofon
  Home Martialis Carmina Links  
 

Je bent hier: Home > Carmina > Libri I-XII > Liber I > I.19 > Vertaalhulp

 
Zoeken
   
 

Martialis I.19: Vertaalhulp

Als een ai


Sī meminī, fuerant tibi quattuor, Aelia, dentēs
Expulit ūna duōs tussis et ūna duōs.
Iam sēcūra potes tōtīs tussīre diēbus:
nīl istīc quod agat tertia tussis habet.


Aantekeningen

  • r.1 meminī: perfectum met praesensbetekenis
  • r.1 tibi: dativus van bezit (dat.possessivus)
  • r.2 expulit: bij expulit verwacht men in (verzorgd) proza als onderwerp een levend wezen. De combinatie tussis expulit is een poëtisme (stijlfiguur: personificatie).
  • r.4 agat: coniunctivus in de relatieve bijzin: consecutieve "bijsmaak" ("van dien aard dat hij deze")


Vocabulaire
op alfabetische volgorde

Aelia -ae f
agere (agō, ēgī, āctum)
dēns dentis m
diēs -ēī m
duo duae duo (II)
esse (sum, fuī)
et cj.
expellere (expellō, expulī, expulsum)
  Aelia (naam)
drijven; h.l: weghalen
tand
dag
twee (2)
zijn
en
uitstoten
habēre (habeō, habuī, habitum)
  hebben
iam adv.
istīc adv.
meminisse (meminī)
nīl (< nihil) indecl. n
posse (possum, potuī)
quattuor (IV) indecl.
quī quae quod
sēcūrus -a -um
cj.
tibi (dat. < tū)
tertius -a -um
tōtus -a -um; -īus
tussīre (tussiō)
tussis -is f
ūnus -a -um (I)
  vanaf nu, al, reeds
daar bij jou
zich herinneren
niets
kunnen
vier (4)
..., die/dat
veilig
als
(aan/voor) jou
derde
heel, geheel
hoesten
hoest
één (1)

 

I.19

Menu

MetriekVertalingenVertalingenCommentaar

 
 
  Omhoog  
Terug info Volgende

 

 
   
 
Nieuws & Updates               Sitemap               Help               Colofon
 
 

Deze educatieve website over Marcus Valerius Martialis is onderdeel van Addisco Onderwijs & Bijleren.nu:

Addisco OnderwijsenBijleren.nu  
  Copyright